Mee-Beauty Limited (Beauty Decoder醫美護膚品專門店)韓國DUOLIF 第二代HIFU機 4.5mm機頭 (配件)

售價 $1,680.00 定價 $2,999.00

韓國DUOLIF 第二代HIFU機 4.5mm機頭 (配件)

打落筋膜層,勁到爆➡️➡️➡️➡️

立即塊面收緊晒,眼袋虎紋冇埋
打埋body 都得‼️‼️‼️‼️